Bye

17 Oct 20 - 13:00 United Kingdom Bye 0 vs 7 United Kingdom Bye Details
17 Oct 20 - 14:30 United Kingdom Bye 0 vs 7 United Kingdom Bogre King Details
17 Oct 20 - 19:00 United Kingdom Bye 0 vs 0 United Kingdom Bye Details