Matches
Playday 1 - 10-11-2020
10 Nov 20 - 20:00 London Esports 7 vs 2 Flight Esports Details
10 Nov 20 - 19:00 Socially Esports 5 vs 7 Vexed Gaming Details
10 Nov 20 - 21:00 NUEL 2 vs 7 Peak Esports Details
10 Nov 20 - 22:00 Belong UK 0 vs 7 Lucendi Gaming Details
10 Nov 20 - 23:00 Mouseplayz 5 vs 7 Team 86 Details
Playday 2 - 12-11-2020
12 Nov 20 - 23:00 Vexed Gaming 7 vs 4 London Esports Details
12 Nov 20 - 20:00 Peak Esports 7 vs 8 Flight Esports Details
12 Nov 20 - 21:00 Lucendi Gaming 2 vs 7 Socially Esports Details
12 Nov 20 - 22:00 Team 86 7 vs 3 NUEL Details
12 Nov 20 - 19:00 Mouseplayz 7 vs 1 Belong UK Details
Playday 3 - 17-11-2020
17 Nov 20 - 19:00 London Esports 7 vs 4 Peak Esports Details
17 Nov 20 - 20:00 Vexed Gaming 8 vs 7 Lucendi Gaming Details
17 Nov 20 - 21:00 Flight Esports 7 vs 8 Team 86 Details
17 Nov 20 - 22:00 Socially Esports 7 vs 2 Mouseplayz Details
17 Nov 20 - 23:00 NUEL 7 vs 5 Belong UK Details
Playday 4 - 19-11-2020
19 Nov 20 - 22:00 Lucendi Gaming 3 vs 7 London Esports Details
19 Nov 20 - 20:00 Team 86 7 vs 3 Peak Esports Details
19 Nov 20 - 21:00 Mouseplayz 5 vs 7 Vexed Gaming Details
19 Nov 20 - 19:00 Belong UK 0 vs 7 Flight Esports Details
19 Nov 20 - 23:00 NUEL 2 vs 7 Socially Esports Details
Playday 5 - 24-11-2020
24 Nov 20 - 19:00 London Esports 2 vs 7 Team 86 Details
24 Nov 20 - 22:00 Lucendi Gaming 4 vs 7 Mouseplayz Details
24 Nov 20 - 20:00 Peak Esports 7 vs 0 Belong UK Details
24 Nov 20 - 21:00 Vexed Gaming 7 vs 1 NUEL Details
24 Nov 20 - 23:00 Flight Esports 7 vs 2 Socially Esports Details
Playday 6 - 26-11-2020
26 Nov 20 - 23:00 Mouseplayz 3 vs 7 London Esports Details
26 Nov 20 - 22:00 Belong UK 2 vs 7 Team 86 Details
26 Nov 20 - 21:00 NUEL 5 vs 7 Lucendi Gaming Details
26 Nov 20 - 20:00 Socially Esports 8 vs 6 Peak Esports Details
26 Nov 20 - 19:00 Flight Esports 5 vs 7 Vexed Gaming Details
Playday 7 - 03-12-2020
3 Dec 20 - 20:00 London Esports 7 vs 1 Belong UK Details
3 Dec 20 - 22:00 Mouseplayz 7 vs 5 NUEL Details
3 Dec 20 - 21:00 Team 86 7 vs 4 Socially Esports Details
3 Dec 20 - 23:00 Lucendi Gaming 8 vs 6 Flight Esports Details
3 Dec 20 - 19:00 Peak Esports 0 vs 7 Vexed Gaming Details
Playday 8 - 08-12-2020
8 Dec 20 - 22:00 NUEL 1 vs 7 London Esports Details
8 Dec 20 - 19:00 Socially Esports 7 vs 1 Belong UK Details
8 Dec 20 - 20:00 Flight Esports 7 vs 1 Mouseplayz Details
8 Dec 20 - 21:00 Vexed Gaming 7 vs 4 Team 86 Details
8 Dec 20 - 23:00 Peak Esports 8 vs 6 Lucendi Gaming Details

Page 1 of 2